O nama

Osnovana 1949.godine, Stevanato Group je najveća privatna kompanija koja se bavi dizajniranjem i proizvodnjom stakla za pakovanje parenteralnih proizvoda za farmaceutsku industriju. Od samog početka, Stevanato Group je samostalno razvijala neophodnu tehnologiju i mašine koji su neophodni da bi se obezbedili visoki standardi kvaliteta, kao i inovacije kroz proizvodni proces.

Grupacija se sastoji od dve divizije:

  • Farmaceutski sistemi: Specijalizovani za ready-to-use staklene kontejnere i kontaktnu ambalažu, od špriceva i ketridža do bočica i ampula. Svi proizvodi su visokog kvaliteta i velike preciznosti za primenu kod opreme za dijagnostiku, farmaciju i medicinu.
  • Inženjerski sistemi: Specijalizovani za tehnologiju izrade staklenih kontejnera, sistema za kontrolu, sastavljanje, mašine za pakovanje i rešenja za serilizaciju u farmaceutskoj industriji.

MISIJA

Mi smo u potpunosti posvećeni tome da budemo najbolji partner, fokusiran na konačni cilj, kroz istraživanja i isporuku inovativnih rešenja kako bismo podržali uspeh naših klijenata.

Posebno smo posvećeni kreiranju sistema, procedura i usluga koje će garantovati integritet parenteralne medicine – klučnog faktora u sveobuhvatnom poboljšanju farmaceutske industrije. I tu se ne zaustavljamo!

Naše kontinuirane inovacije i predstavljanje novih trendova u oblasti staklenih farmaceutskih pakovanja obezbeđuju da proizvodimo najnaprednija rešenja iz godine u godinu. Na taj način poboljšavamo nivo integriteta proizvoda koji može biti garantovan pacijentima i težimo da prevaziđemo očekivanja klijenata.

 

VIZIJA I VREDNOSTI

U srži Stevanato Group vizije je želja da uvede tehnološke inovacije koje kombinuju staklene farmaceutske proizvode i procese, u sisteme, koji onda garantuju integritet parenteralnih lekova na način koji je bolji od svega što je prethodno postignuto.

Naša vizija je zasnovana na našim osnovnim vrednostima, od kojih je svaka blisko povezana sa drugima sa ciljem da garantuje harmoničnu interakciju, rezultirajući u vodećoj poziciji koja je ukorenjena u perfekciji:

  • Poštovanje i poverenje u svakoga
  • Biti odgovoran
  • Biti etičan
  • Slušati i komunicirati otvoreno i pošteno.