O NAMA

  • High-tech kompanija osovana 2000.godine.
  • Član technology Park, Ljubljana
  • Specijalizovana za sisteme za automatsku vizuelnu inspekciju za farmaceutsku industriju
  • Saradnja na polju istraživanja i razvoja sa Laboratorijom tehnolgije fotografija, Fakultetom Elektro-inžinjerstva na Univerzitetu Ljubljana, Slovenija.
  • 30 godina iskustva u obradi i analizi slika.

Razvoj, proizvodnja i prodaja inovativnih automatskih sistema za vizuelnu inspekciju, koji doprinose boljem kvalitetu tableta i kapsula.

Da kompanija postane vodeći i najinovativniji proizvođač mašina za automatsku vizuelnu inspekciju farmaceutskih proizvoda.

  • Nadmoćnost i inovativnost
  • Kvalitet i odgovornost
  • Odlična saradnja sa korisnicima i univerzitetima.

Proizvodi

Sensum proizvodi visoko-tehnološke mašine za automatsku vizuelnu inspekciju, sortiranje, dizanje i čišćenje farmaceutskih tableta i kapsula.