Istorijat i razvoj

Brevetti Angela je osnovao Francesco Consolaro 1977.godine. Pre osnivanja kompanije, Francesco je radio na pakovanjima za farmaceutske proizvode još od 1960-te godine. Radio je na istraživanjima tehnika pakovanja i razvoju opreme za pakovanja parenteralnih rstvora.

Od tada BREVETTI ANGELA blisko sarađuje sa mnogim saradnicima u farmaceutskoj industriji sa ciljem da odgovori na njihove potrebe za primarnim pakovanjima. Rezultat napornog rada sa savremenim tehnologijama realizovan je u poslednjoj generaicji “blow-fill-seal” opreme, serijama pod nazivom SYFPAC®LIQUIDPAC. U isto vreme, Brevetti Angela je razvila i opremu za druge vrste pakovanja: FLUIPACCYNOPACMECASBAGPAC i SACKPAC

Odgovaramo na zahteve korisnika

Dakle, svaki proizvođač farmaceutskih proizvoda ima određene potrebe koje zavise od: vrste proizvoda, zakonskih regulativa, kompatibilnosti proizvoda sa materijalom za pakovanje, finansijskog momenta i potencijalnih zahteva krajnjih korisnika.

Ove potrebe podrazumevaju specijalizovanu opremu koja će da ispuni sva ograničenja. U BREVETTI ANGELA , specifični zahtevi se analiziraju kako bi se pronašlo konkretno rešenje za vaše potrebe pakovanja farmaceutskih proizvoda.

SINERGIJA KVALITETA I USLUGE

Sa jedne strane, zakonske regulative postaju strože, što znači da je neophodno stvarati kvalitetan proizvod od samog početka. Sa druge strane, tržište postaje sve konkurentnije. Iz svega ovoga sledi da je neophodno stvarati pakovanje koje je:

  • Mikrobiološki čisto
  • Dekontaminirano
  • Čisto od čestica
  • Ekonomično za proizvodnju i rukovanje
  • Pogodno za masovnu proizvodnju.