Identitet i prednosti

GIMAT Srl je osnovana 1975.godine. Kompanija je od osnivanja specijalizovana za proizvodnju i upotrebu fleksibilnih spiralnih transportera a kasnije, tokom godina, proširila proizvodnju i na oblasti transporta, doziranja, miksovanja i pakovanja praškova i granula.

Naši sistemi sa poboljšanjima koja su postignuta vremenom i pozitivnim reakcijama klijenata, našli su primenu u oblasti plastike, hemikalija, hrane i farmaceutskoj industriji, kao i u svim oblastima gde se zbog zahteva proizvodnje sirovine koriste u praškastoj formi ili formi granula. Proširenje i kontinuirana distribucija italijanskim i stranim kompanijama bila je moguća zahvaljujući saradnji sa vodećim italijanskim proizvođačima mašina i sistema. Kompanije su prepoznale napore GIMAT-a da razvije proizvode koji su pouzdani i dizajnirani da ispune potrebe svakog klijenta.

Primarna snaga kompanije je u sinergiji tehničkog i proizvodnog odeljenja. Sa jedne strane razvijaju se posvećena i efikasna rešenja, a sa druge strane se brzo postiže ono što je zamišljeno, a istovremeno se ceo proizvodni process pažljivo nadgleda.

Moderna tehnologija proizvodnog inžinjeringa i dostignuća, u kombinaciji sa iskustvom naših stručnjaka, omogućava nam da zadovoljimo svakodnevno, potrebe na tržištu sa povećanom tražnjom za jedinstvenim primercima opreme.

Primeri mašina i opreme

koje možemo da obezbedimo i integrišemo:

  • Volumetrijski i gravimetrički dozeri
  • Pneumatski transporteri
  • Horizontalni trakasti mikseri za praškove i granule
  • Vage za pakovanje i punjenje kesica
  • Usisni filteri za praškove
  • Leptir-ventili, zaporni ventili i naizmenični ventili
  • Rotorske ćelije – svih kalibara
  • Vertikalnii trakasti mikseri za praškove i granule
  • Elktronski sistemi za merenje i punjenje ćelija
  • Elektronski kontrolni paneli i industrijski softver za PLC i PC.