Istorijat

Naša kompanija osnovana je 1930.godine, kada je porodica Martineli stvorila malo preduzeće koje posluje u oblasti tekstilne industrije. 1967 uspostavili smo saradnju sa proizvođačima mašina za pakovanje kesica za čaj, sa ciljem da razvijemo specijalne konce za filter kesice. U ovoj oblasti, veoma brzo, naša kompanija je uspela da se pozicionira na domaćem tržištu i postavi osnove za razvoj na međunarodnom tržištu. 1987.godine, stvoren je Interfil, sa jedinim ciljem: da proizvodi konac za filter kesice.

Naši zaposleni

Naši zaposleni se kontinuirano edukuju i obrazuju na različite načine kako bismo održali kvalitet, bezbednost i inovativnost. Oni postaju deo tima kompanija klijenata i na raspolaganju su da izađu u susret svim zahtevima klijenata. Naš tim iz oblasti bezbednosti hrane kombinuje multidisciplinarno znanje i iskustvo u razvoju i primeni sistema upravljanja hranom. Ponosimo se našim odličnim servisom i asistencijom.

Misija kompanije

Interfil traga za novim načinom poslovanja koji podrazumeva aktivno i savesno učešće svakog člana kompanije ili saradnika sa ciljem da kompanija bude transparentna i dinamična i otvorena za saradnju.

Istraživanje i razvoj

Sektor za istraživanje i razvoj je sastavni deo procesa usavršavanja programa Interfila čija osnova je zadovoljavanje potreba klijenata. Konstantno se razvijamo sa željom da razvijemo alternativne vrste vlakana i nove proizvodne tehnologije. Univerzitetske laboratorije nam pomažu da realizujemo svoje i ideje naših klijenata. U mogućnosti smo da projektujemo i razvijamo vase ideje!

Specijalizacija

Naši objekti i postrojenja su kreirana da proizvedu prediva i filter kesice u saglasnosti sa svim pravilima vezano za higijenu proizvoda koji dolaze u dodir sa hranom. Svi naši proizvodi su proizvedeni u okruženju koje je u skladu sa GMP zahtevima proizvodnje i uz zaštitu od pojave od bilo kakvih rizika po bezbednost hrane.

Životna sredina

 

Interfil teži da minimalizuje uticaj na životnu sredinu uz pomoć sistema za nadgledanje potrošnje energije i vode kao i nadgledanja otpada, a u skladu sa evropskom direktivom EEC94 uz izmene u “Packaging and packaging waste” 62. Ove smernice podrazumevaju primenu propisa vezano za životnu sredinu u procesu dizajna i proizvodnje pakovanja. To podrazumeva primenu organskog pamuka 100% ( gde nije dozvoljena upotreba sintetičkih pesticida ) i 100% PLA Ingeo ( Bio polimer koji je biorazgradljiv).

Proizvodi