CSV Life Science je tokom godina izgradila Grupaciju kompanija koje su u mogućnosti da ponude integrisana rešenja za farmaceutsko tržište. Znanje i veštine specijalista CSV, obezbeđuje uspeh projekta od početne faze i strateških odluka, pa do razvoja inženjerskih aktivnosti, procedure razvoja, do objedinjenja svih operacija i konstrukcije pa sve do finalnog odobrenja.

CSV Grupaciju čine sledeće kompanje:

  • CSV Active – Kompanija fokusirana na to da bude kvalifikovani partner širom sveta sa kompetencijom za pronalaženje “Fine Chemical Intermediates and API ( Aktivne farmaceutske supstance) ” za hemijsko i parmaceutsko tržište.
  • CSV Construction je podrška za farmaceutske kompanije u razvoju i konstrukciji “čistih komora” i postrojenja.
  • Pharma Hub – Od 2009.godine ova divizija je nezavisna operatvina jedinica stvorena sa ciljem da sa vise pažnje prati zahteve klijenata južnog dela Italije za uslugama Inženjeringa, Konstrukcije i Odobravanja.
  • FASINT’ – imaju vodeću poziciju u monitoringu parametara: temperature, relativna vlažnost, pritisak, električna magnitude i HVAC.
  • Fas Lab – rešenje za kompanije koje imaju potrebu za specijalizovanim rešenjima za kalibraciju, potvrđivanje i merenje.

CSV posluje na polju validacije, farmaceutskog inžinjeringa i izgradnje. Tokom godina, CSV Life Science je razvijan uz ekspertizu inženjera, stručnjaka koji su osnovali i upravljaju kompanijom kako bi obezbedili najbolji dizajn, izgradnju, validaciju, usaglašenost i Computer System Validation, koji su najbolje prilagođeni potrebama korisnika kako malih, tako i velikih.

CSV Life Science ima iskustvo i stručnjake da obezbedi integrisana rešenja koja pokrivaju ceo proizvodni ciklus, od studije izvodljivosti kroz konceptualni diazjn – često zasnovan na studiji kapaciteta, pa do osnovnog i detaljnog inžinjeringa, puštanja u rad, kvalifikacije, validacije, pa do izgradnje i realizacije i rešavanja bilo kakvog problema vezano za proizvod, a sve u skladu sa relevantnim standardima.