Cuccolini je deo grupacije Virto Group.

Počeci Virto Group datiraju iz 1946. kada je Osnovan Cuccolini. Do 2008, kada je Virto Group preuzeo kompaniju, Cuccolini je postao najveći proizvođač vibracionih sita na svetu. U to vreme, misija Virto Group je bila da postane kompanija za sveobuhvatnu screening opremu. Preuzimajući Cuccolini proizvodnu liniju i kombinujući je sa patentiranom i revolucionarnom multi-frekvencijskom vibracionom linijom ScreenX, Virto Group postaje kopmanija za najraznovrsnijom screening opremom u svetu.

Od 2008. Godine ovaj neprikosnoveni asortiman proizvoda, ispunjava sve potrebe korisnika, počevši od najosnovnijeg razdvajanja čestica pa sve do materijala koje ranije bilo nemoguće detektovati.

Cuccolini proizvodna linija je jedna od najpopularnijih proizvođača vibracionih sita, sa 2500 proizvedenih jedinica u fabrici u Italiji. Ova cirkularna sita su FDA ( hrana ) i ATEX ( eksploziv ) kompatibilna i upotrebljavaju se u preko 65 različitih industrija počevši od prehrambene, farmaceutske, metalnih čestica, pa do recikliranja, keramike, „aggregate” i rudarstva.

Mono-frekvencijska tehnologija ispunjava potrebe standardne separacije i nudi velike kapacitete i efikasnost sa rasponom gustine sita od 10 mm do 25 mikrona za finu separaciju čestica. Cuccolini proizvodna linija je raznovrsna u svom rasponu, veličini i primeni. Postoje opcije sa jednom ili više „platformi“, a dodatna oprema za čišćenje može da se doda na osnovu mašine, uključujući i „balls“ i ultra-sonične sisteme.

Proizvodi