Antares Vision je kompanija koja je nastala kao odgovor na rastuću potrebu u oblasti bezbednosti i kontrole kvaliteta u farmaceutskoj industriji. Za hvaljujući 20-togodišnjem iskustvu u farmaceutskoj video tehnologiji i sličnim aplikacijama, Antares je u nekoliko godina postao vodeća kompanija za sisteme kontrole, i lider za hardverska i softverska rešenja za pronalaženje i praćenje „Track & Trace“.

Srž kompanije Antares Vision čini tim za istraživanje i razvoj, koji je sastavljen od tehničara i menadžera sa dugogodišnjim iskustvomu razvijanju video sistema za brojne privredne grane i sektore usluga.

Ova grupa stručnjaka je podigla kriterijume za primenu video sistema u pogledu brzine, preciznosti i tačnosti provere, razvijajući aplikacije koje su ranije bile nedostižne. Antares Vision veruje da istraživanje i razvoj treba da budu strateški cilj. Ovakva poslovna politika se reflektuje kroz ulaganje velikog procenta profita u istraživanje i razvoj, kao i kroz kreiranje saradnje sa univerzitetima, istraživačkim centrima i konzorcijumima kako bi se razvijale tehnologije.

Tim Korisničkog servisa instalira i održava naše sisteme širom Evrope i sveta. Naš stručno obučen tim nudi instalacije po sistemu “ključ u ruke”, start-up i go-live sistema, kao i kompletnu dokumentaciju i podršku validacije.

Naša mreža tehničke podrške u preko 40 zemalja, obezbeđuje najbolju korisničku podršku i vrhunski standard kvaliteta.

Naša prodajna mreža je spacijalizovana da prati zahteve naših klijnata, bilo da su farmaceutska kuća ili proizvođač mašina.

Rešenja po sistemu “ključ u ruke” i finansijski isplativa

Sa fleksibilnom strukturom opreme, velikim brojem sistema u proizvodnji, proverenim i efikasnim procedurama instalacije, Antares može da garantuje pristup “kupi sve na jednom mestu” uz korišćenje različitih tehnologija, brzog vremena isporuke i privlačnih i konkurentnih cena.

Antares poznaje potrebe tržišta

Ključ uspeha Antares-a je snažan analitički pristup, tržišno i poslovno orijentisan, sa lokalnom korisnički orijentisanom fleksibilnom implementacijom. Hardver i softver arhitektura visokih performansi je u potpunosti prilagodljiva tako da odgovara na rastuće potrebe koje mogu da se pojave, dok se u isto vreme osiguravaju dugoročne investicije, a uz poštovanje standarda: ISO, FDA, EMEA, GAMP I OEE, uz smanjenje uticaja na IT strategiju/organizaciju.

Proizvodi